an improper and unacceptable kind of compromise verdict

listen to the pronunciation of an improper and unacceptable kind of compromise verdict
İngilizce - Türkçe

an improper and unacceptable kind of compromise verdict teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

quotient verdict
bölüm karar
İngilizce - İngilizce
quotient verdict
an improper and unacceptable kind of compromise verdict

  Heceleme

  an im·prop·er and un·ac·cep·ta·ble kind of com·pro·mise ver·dict

  Türkçe nasıl söylenir

  ın împräpır ınd ʌnäkseptıbıl kaynd ıv kämprımayz vırdîkt

  Telaffuz

  /ən əmˈpräpər ənd ˌənakˈseptəbəl ˈkīnd əv ˈkämprəˌmīz ˈvərdəkt/ /ən ɪmˈprɑːpɜr ənd ˌʌnækˈsɛptəbəl ˈkaɪnd əv ˈkɑːmprəˌmaɪz ˈvɜrdɪkt/

  Günün kelimesi

  svelte