an impression on the mind, imagination etc

listen to the pronunciation of an impression on the mind, imagination etc
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an impression on the mind, imagination etc в Английский Язык Турецкий язык словарь

impress
{f} iz bırakmak
impress
{f} etkilemek

Beni etkilemekten asla vazgeçmiyorsun. - You never cease to impress me.

Tom babasını etkilemek için çok çalışıyor. - Tom has been trying hard to impress his father.

impress
{f} sıkıştırmak
impress
kafasına sokmak
impress
etkile

Havaiili konuşmayı öğrenmek istiyorum, böylece kız arkadaşımı etkileyebilirim. - I want to learn to speak Hawaiian, so I can impress my girlfriend.

Manzaradan derinden etkilendim. - I was deeply impressed by the scenery.

impress
tesir
impress
{f} basmak
impress
{f} zorlamak
impress
{f} aklına sokmak
impress
{f} (damga) basmak
impress
damga
impress
mühür
impress
zorla bahriye tayfası yapmak
impress
iz
impress
(fiil) etkilemek, baskı yapmak, iz bırakmak, basmak, damgalamak, sıkıştırmak, aklına sokmak, zorla askere almak, zorlamak, kamulaştırmak, el koymak
impress
istimlak impressment zorla alma
impress
x anlat/bas/hayran bırak
impress
{f} zorla askere almak
impress
{f} damgalamak
Английский Язык - Английский Язык
impress

Such admonitions, in the English of the Authorized Version, left an indelible impress on imaginations nurtured on the Bible .

an impression on the mind, imagination etc

    Расстановка переносов

    an im·pres·sion on the mind, im·ag·i·na·tion etc

    Произношение

    Слово дня

    brusque
Избранное