an impending severe problem or danger that seems inevitable

listen to the pronunciation of an impending severe problem or danger that seems inevitable
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
doom
an impending severe problem or danger that seems inevitable

  Расстановка переносов

  an im·pend·ing se·vere prob·lem or dan·ger that seems in·e·vi·ta·ble

  Турецкое произношение

  ın împendîng sıvîr präblım ır deyncır dhıt simz înevıtıbıl

  Произношение

  /ən əmˈpendəɴɢ səˈvər ˈpräbləm ər ˈdānʤər ᴛʜət ˈsēmz ənˈevətəbəl/ /ən ɪmˈpɛndɪŋ səˈvɪr ˈprɑːbləm ɜr ˈdeɪnʤɜr ðət ˈsiːmz ɪnˈɛvətəbəl/

  Слово дня

  fussbudget
Избранное