an erroneous mental representation

listen to the pronunciation of an erroneous mental representation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an erroneous mental representation в Английский Язык Турецкий язык словарь

illusion
(Tıp) ilüzyon
illusion
(Havacılık) yanılma
illusion
(Felsefe) yanılmasa
illusion
algı yanılması
illusion
düş

Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun. - Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, but in fact you are looking at the screen.

Senin düşmanların sadece bir yanılsama. - Your enemies are just an illusion.

illusion
yanlış görüş
illusion
yanılsama

Burada bir görsel yanılsama var. Küpe baktığını düşünüyorsun ama gerçekte ekrana bakıyorsun. - Here's an optical illusion: you think you are looking at a cube, but in fact you are looking at the screen.

Aşk gerçek mi yoksa sadece bir yanılsama mı? - Is love real or is it just an illusion?

illusion
{i} göz aldanması

Her şey sadece bir göz aldanması. - Everything is just an illusion.

illusion
aldatıcı görünüş
illusion
{i} hayal

İnsanlar dişleri olmadan, saçları olmadan, hayalleri olmadan doğarlar. Ve aynı şekilde ölürler: dişleri olmadan, saçları olmadan ve hayalleri olmadan. - Man is born without teeth, without hair, and without illusions. And he dies the same way: without teeth, without hair, and without illusions.

Her şey bir hayalden ibaret. - Everything is just an illusion.

illusion
(isim) illüzyon, yanılsama, aldatıcı görünüş, hayal, göz aldanması, aldatma
illusion
(Tıp) Dışarıdan göze gelen uyartıların olduklarından başka türlü anlaşılmaları (bir şeyin fazla sayıda görülmesi gibi) illüzyon
illusion
optical illusion gözü aldatan görüntü
illusion
{i} illüzyon

O bir dahi olduğunun illüzyonundaydı. - He had the illusion that he was a genius.

Daimi barış, illüzyondan başka bir şey değildir. - Permanent peace is nothing but an illusion.

illusion
çok ince ipekli kumaş
Английский Язык - Английский Язык
illusion
semblance
an erroneous mental representation

  Расстановка переносов

  an er·ro·ne·ous men·tal rep·re·sen·ta·tion

  Турецкое произношение

  ın erōniıs mentıl reprızenteyşın

  Произношение

  /ən eˈrōnēəs ˈmentəl ˌreprəzenˈtāsʜən/ /ən ɛˈroʊniːəs ˈmɛntəl ˌrɛprəzɛnˈteɪʃən/

  Слово дня

  concilliabule
Избранное