an editable parameter associated with an application, or its value

listen to the pronunciation of an editable parameter associated with an application, or its value
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an editable parameter associated with an application, or its value в Английский Язык Турецкий язык словарь

property
mülkiyet

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

Özel mülkiyete izinsiz giriyorsunuz. - You are trespassing on private property.

property
mülk

Onlar mülklerini kaybettiler. - They lost their property.

En büyük oğlan bütün mülkiyetin varisi oldu. - The eldest son succeeded to all the property.

property
{i} özellik

Bu çok büyük bir özellik. - It's a very large property.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

property
{i} mülk, emlak; arazi
property
özellik/
property
{i} servet

Edward amcasının servetini miras olarak aldı. - Edward inherited his uncle's property.

Babası tarafından ona bırakılan servet onun rahat bir şekilde yaşamasını sağlar. - The property left him by his father enables him to live in comfort.

property
(isim) eşya, emlâk, mal, mülk, varlık, servet, sahne eşyaları, sahne elbiseleri, özellik, nitelik
property
sahiplik
property
mal-mülk
property
emtia
property
hassa
property
(Felsefe) özgülük
property
nitelik
property
property qualification bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği
property
{i} sahne eşyaları
property
(Askeri) MAL; ORDU MALI: 1. Sahip olunabilen herhangi bir şey. 2. Askeri anlamda kullanıldığı şekilde, bu terim gayrimenkul ve malzemeleri içine alan maddi mal ile sınırlıdır. 3. Özel amaçlar ve muayyen durumlardaki kullanım için, bu terim, kamu arazisi, belirli topraklar, muayyen kategorideki donanma gemileri ve Federal hükümetin kayıtlarını hariç tutabilir
Английский Язык - Английский Язык
property
an editable parameter associated with an application, or its value

    Расстановка переносов

    an editable pa·ram·e·ter as·so·ci·a·ted with an application, or its val·ue

    Произношение

    Слово дня

    nuptial
Избранное