an eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain

listen to the pronunciation of an eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain в Английский Язык Турецкий язык словарь

greed
{i} hırs

O bencil ve hırslıdır. - He is selfish and greedy.

Hırs insanlara tuhaf şeyler yaptırır. - Greed makes people do strange things.

greed
açgözlülük

Açgözlülük yedi ölümcül günahtan biridir. - Greed is one of the seven deadly sins.

Açgözlülük bütün kötülüklerin anasıdır. - Greed is the root of all evil.

greed
açgözlü

O, açgözlü ve acımasız. - He's greedy and ruthless.

Tom asla açgözlü değildi. - Tom never was greedy.

greed
hevesli
greed
harislik
greed
haris
greed
açgözIülük
greed
obur

Yedi ölümcül günah şunlardır: kibir, kıskançlık, açgözlülük, öfke, şehvet düşkünlüğü, oburluk ve tembellik. - The seven deadly sins are: pride, envy, greed, anger, lust, gluttony and sloth.

greed
greediness hırs
greed
arzulu
greed
tamahkarlık
greed
{i} oburluk

Yedi ölümcül günah şunlardır: kibir, kıskançlık, açgözlülük, öfke, şehvet düşkünlüğü, oburluk ve tembellik. - The seven deadly sins are: pride, envy, greed, anger, lust, gluttony and sloth.

greed
{i} hırs, tamah, açgözlülük
greed
hasis
greed
açgözlülükle
greed
greedy tamahkar
greed
hırslı

O bencil ve hırslıdır. - He is selfish and greedy.

greed
greedily hırsla
Английский Язык - Английский Язык
greed
an eager desire or longing; greediness; as, a greed of gain

    Расстановка переносов

    an ea·ger de·sire or longing; greediness; as, a greed of gain

    Произношение

    Слово дня

    bissextile
Избранное