an attitude of consideration or high regard

listen to the pronunciation of an attitude of consideration or high regard
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an attitude of consideration or high regard в Английский Язык Турецкий язык словарь

respect
{f} saygı göstermek

Tom'un isteklerine saygı göstermek zorundaydım, bu yüzden gittim. - I had to respect Tom's wishes, so I left.

Başkalarına saygı göstermek gerekli. - Respecting others is required.

respect
{f} ilgili bulunmak
respect
saygınlık
respect
saygı duymak

Yerel geleneklere saygı duymak zorundayız. - We have to respect local customs.

Herhangi bir yaşta Allah'a tapmak ve ebeveynlere saygı duymak daha önemlidir. - It is important, in any age, to adore God and to respect one's parents.

respect
ihtiram
respect
münasebet
respect
-e uymak
respect
uymak

Kurallara uymak çok önemlidir. - It's very important to respect the rules.

respect
riayet
respect
çekit
respect
{i} hatır
respect
{i} ilgi

Bu mektuplarla ilgili olarak, sanırım en iyi şey onları yakmaktır. - With respect to these letters, I think the best thing is to burn them.

Mali konularla ilgili olarak, Bay Jones şirketteki başka birinden daha çok bilir. - With respect to financial matters, Mr. Jones knows more than anyone else in the company.

respect
{i} uyma

Ebeveynlerinin senin için belirlediği kurallara uymalısın. - You should respect the rules your parents set for you.

Genç insanlar yasaya uymalıdır. - Young people must respect the law.

respect
respecter of persons kişilere rütbesine göre değer veren kimse
respect
{i} bakım

Sanırım kırsal yaşam bazı bakımlardan şehir yaşamından daha üstündür. - I think country life is superior to city life in some respects.

Bu bakımdan haklısın. - In this respect, you're right.

Английский Язык - Английский Язык
respect

Syngman Rhee kept imprisoned the Dowager Queen Yun Empress Sunjeong of the Korean Empire for fear of the respect the people held for her.

an attitude of consideration or high regard

  Расстановка переносов

  an at·ti·tude of con·sid·e·ra·tion or high re·gard

  Турецкое произношение

  ın ätıtud ıv kınsîdıreyşın ır hay rıgärd

  Произношение

  /ən ˈatəˌto͞od əv kənˌsədərˈāsʜən ər ˈhī rəˈgärd/ /ən ˈætəˌtuːd əv kənˌsɪdɜrˈeɪʃən ɜr ˈhaɪ rəˈɡɑːrd/

  Слово дня

  arcadian
Избранное