an ability that has been acquired by training or experience

listen to the pronunciation of an ability that has been acquired by training or experience
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an ability that has been acquired by training or experience в Английский Язык Турецкий язык словарь

skill
{i} beceriklilik
skill
(Askeri) YETENEK, BECERİ, MELEKE, USTALIK
skill
el alışkanlığı
skill
vasıf
skill
hüner
skill
marifet
skill
beceri

Amerika'da iken İngilizce becerisini geliştirdi. - He developed his English skill while he was in America.

Bu kurs İlkyardımda temel becerileri öğretir. - This course teaches basic skills in First Aid.

skill
kesp
skill
ustalık

Aleti ustalıkla idare etti. - He handled the tool skillfully.

skill
{i} kabiliyet
skill
{i} maharet

Çalışan bir adama yaşına göre değil maharetine göre ödeme yapılmalı. - A working man should be paid in proportion to his skill, not his age.

skill
{i} yetenek

Tom yetenekli bir marangozdur. - Tom is a skillful carpenter.

Öğrenciler, okuma yeteneklerini geliştirmeliler. - Students should develop their reading skills.

Английский Язык - Английский Язык
skill
an ability that has been acquired by training or experience

  Расстановка переносов

  an a·bi·li·ty that has been ac·quired by train·ing or ex·pe·ri·ence

  Турецкое произношение

  ın ıbîlıti dhıt hız bın ıkwayırd bay treynîng ır îkspîriıns

  Произношение

  /ən əˈbələtē ᴛʜət həz bən əˈkwīərd ˈbī ˈtrānəɴɢ ər əkˈspərēəns/ /ən əˈbɪlətiː ðət həz bən əˈkwaɪɜrd ˈbaɪ ˈtreɪnɪŋ ɜr ɪkˈspɪriːəns/

  Слово дня

  sciapodous
Избранное