alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)

listen to the pronunciation of alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)
Турецкий язык - Английский Язык
go cold turkey
alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)

    Расстановка переносов

    a·lı·şı·la·gel·miş bir ey·le·mi a·ni·den ve ta·ma·men bi·tir·mek (ör·ne·ğin si·ga·ra iç·me·yi)

    Слово дня

    anaphora
Избранное