alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)

listen to the pronunciation of alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)
Türkçe - İngilizce
go cold turkey
alışılagelmiş bir eylemi aniden ve tamamen bitirmek (örneğin sigara içmeyi)

    Heceleme

    a·lı·şı·la·gel·miş bir ey·le·mi a·ni·den ve ta·ma·men bi·tir·mek (ör·ne·ğin si·ga·ra iç·me·yi)

    Günün kelimesi

    clamant