adlı

listen to the pronunciation of adlı
Турецкий язык - Английский Язык
judiciary
famous, celebrated
entitled
yclept
called by name (Archaic)
named, called; famous ünlü
named

Do you know anyone named Tom? - Tom adlı birini tanıyor musun?

I met a tall man named Ken. - Ben Ken adlı uzun boylu bir adamla tanıştım.

called

I heard a song called Apologize on the radio. - Radyoda Apologize adlı bir şarkının çaldığını duydum.

Mary received an award for her composition called Secret love. - Mary Gizli aşk adlı kompozisyonu için bir ödül aldı.

called by, named: Anıl adlı bir çocuk a boy named Anıl
hight
famous
titled
entıtled
adlı adı
ile by its right name
adlı sanlı
famed, celebrated
adlı sanlı
famous ünlü
takma adlı
pseudonymous
Турецкий язык - Турецкий язык
Ünlü
Adı olan: "Bence Ahmet Hamdi'nin en büyük şaheseri 'Beş Şehir' adlı ölmez yapıtıdır."- H. Taner. Ünlü
Adı olan
diye
adlı sanlı
Ünlü
eş adlı
Eş sesli
Английский Язык - Турецкий язык

Определение adlı в Английский Язык Турецкий язык словарь

adlı tıp kurumu
Council of forensic medicine
adlı
Избранное