acısını çekmek

listen to the pronunciation of acısını çekmek
Турецкий язык - Английский Язык
suffer
to pay the penalty (of an action), to suffer for it
to pay the penalty of, pay for, suffer for
suffer the consequences
(Konuşma Dili) in for
acı çek
feel pain

Do you think that plants feel pain? - Bitkilerin acı çektiğini mi düşünüyorsun?

acı çek
{f} suffering

To some life is pleasure, to others suffering. - Bazılarına göre hayat zevktir, diğerlerine göre acı çekmektir.

He is suffering from an aggravated disease. - O, ağır bir hastalıktan acı çekiyor.

acı çek
{f} sorrow
acı çek
{f} pain

You look like you're in pain. - Acı çekiyor gibi görünüyorsun.

Will the therapy cause me any pain? - Terapi benim herhangi bir acı çekmeme sebep olacak mı?

acısını çekmek
Избранное