abbreviation for phase lock loop

listen to the pronunciation of abbreviation for phase lock loop
Английский Язык - Английский Язык
pll
abbreviation for phase lock loop

  Расстановка переносов

  ab·bre·vi·a·tion for phase Lock loop

  Турецкое произношение

  ıbrivieyşın fôr feyz läk lup

  Произношение

  /əˌbrēvēˈāsʜən ˈfôr ˈfāz ˈläk ˈlo͞op/ /əˌbriːviːˈeɪʃən ˈfɔːr ˈfeɪz ˈlɑːk ˈluːp/

  Слово дня

  stiggins
Избранное