abbreviation for phase lock loop

listen to the pronunciation of abbreviation for phase lock loop
İngilizce - İngilizce
pll
abbreviation for phase lock loop

  Heceleme

  ab·bre·vi·a·tion for phase Lock loop

  Türkçe nasıl söylenir

  ıbrivieyşın fôr feyz läk lup

  Telaffuz

  /əˌbrēvēˈāsʜən ˈfôr ˈfāz ˈläk ˈlo͞op/ /əˌbriːviːˈeɪʃən ˈfɔːr ˈfeɪz ˈlɑːk ˈluːp/

  Günün kelimesi

  exiguous