a sudden violent disturbance

listen to the pronunciation of a sudden violent disturbance
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
outburst
a sudden violent disturbance

  Расстановка переносов

  a sud·den vi·o·lent dis·turb·ance

  Турецкое произношение

  ı sʌdın vaylınt dîstırbıns

  Произношение

  /ə ˈsədən ˈvīlənt dəˈstərbəns/ /ə ˈsʌdən ˈvaɪlənt dɪˈstɜrbəns/

  Слово дня

  fussbudget
Избранное