a statement that is accepted without proof

listen to the pronunciation of a statement that is accepted without proof
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a statement that is accepted without proof в Английский Язык Турецкий язык словарь

postulate
(Kanun) faraziye
axiom
aksiyom
postulate
gerçek olduğunu varsaymak
axiom
İnsanlar tarafından yaygın bir şekilde doğru olarak kabul edilen bir yargı ya da düşünce. Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin on dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom
axiom
{i} belit
axiom
(Askeri) BELİT; AKSİYOM
postulate
{f} şart koymak
postulate
ispatsız olarak ifade etmek
postulate
{f} doğru varsaymak
postulate
{f} postulat olarak kabul etmek
postulate
gerçek olarak kabul etmek
postulate
var saymak
postulate
{i} man., mat. postulat, konut, koyut
postulate
{f} ispatsız olarak kabul ettirmek
postulate
{f} talep etmek
postulate
{f} (pas'çıleyt) farzetmek, varsaymak
Английский Язык - Английский Язык
postulate
axiom
a statement that is accepted without proof

  Расстановка переносов

  a state·ment that I·s ac·cept·ed with·out proof

  Турецкое произношение

  ı steytmınt dhıt îz äkseptîd wîdhaut pruf

  Произношение

  /ə ˈstātmənt ᴛʜət əz akˈseptəd wəᴛʜˈout ˈpro͞of/ /ə ˈsteɪtmənt ðət ɪz ækˈsɛptɪd wɪðˈaʊt ˈpruːf/

  Слово дня

  coliseum
Избранное