a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation

listen to the pronunciation of a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation в Английский Язык Турецкий язык словарь

embargo
ambargo koymak
embargo
kadağan
embargo
müsadere etmek
embargo
kadağan etmek
embargo
müsadere
embargo
{i} ambargo

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

Birleşik Devletlerin Irak'ı zayıflatmak için on yıllık bir ambargoya ihtiyacı vardı. - The United States needed ten years of embargo in order to weaken Iraq.

embargo
{f} yasaklamak
embargo
{i} yasaklama
embargo
{i} ticareti kısıtlama
embargo
{i} (çoğ. --es) ambargo
embargo
ambargo koy
embargo
{f} el koymak
embargo
men etme
embargo
(Askeri) AMBARGO KOYMAK: Bu işi yapmak. EMBARKATION (SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): BİNDİRME, YÜKLEME: Kıtaların malzeme ve ikmal maddeleri ile birlikte, bir gemiye ve/veya hava aracına bindirilmesi veya yüklenmesi
Английский Язык - Английский Язык
embargo
a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation

  Расстановка переносов

  a spe·cif·ic type of quo·ta that prohibits or limits all trade with a na·tion

  Турецкое произношение

  ı spısîfîk tayp ıv kwōtı dhıt prōhîbıts ır lîmıts ôl treyd wîdh ı neyşın

  Произношение

  /ə spəˈsəfək ˈtīp əv ˈkwōtə ᴛʜət prōˈhəbəts ər ˈləməts ˈôl ˈtrād wəᴛʜ ə ˈnāsʜən/ /ə spəˈsɪfɪk ˈtaɪp əv ˈkwoʊtə ðət proʊˈhɪbəts ɜr ˈlɪməts ˈɔːl ˈtreɪd wɪð ə ˈneɪʃən/

  Слово дня

  guillotine
Избранное