a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation

listen to the pronunciation of a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation
İngilizce - Türkçe

a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

embargo
ambargo koymak
embargo
kadağan
embargo
müsadere etmek
embargo
kadağan etmek
embargo
müsadere
embargo
{i} ambargo

Ambargoya muhalefet büyüyordu. - Opposition to the embargo was growing.

ABD anlaşmayı ihlal edenlere karşı bir silah ambargosu çağrısında bulunuyor. - The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

embargo
{f} yasaklamak
embargo
{i} yasaklama
embargo
{i} ticareti kısıtlama
embargo
{i} (çoğ. --es) ambargo
embargo
ambargo koy
embargo
{f} el koymak
embargo
men etme
embargo
(Askeri) AMBARGO KOYMAK: Bu işi yapmak. EMBARKATION (SAVUNMA BAKANLIĞI, SAVUNMA KURULU): BİNDİRME, YÜKLEME: Kıtaların malzeme ve ikmal maddeleri ile birlikte, bir gemiye ve/veya hava aracına bindirilmesi veya yüklenmesi
İngilizce - İngilizce
embargo
a specific type of quota that prohibits or limits all trade with a nation

  Heceleme

  a spe·cif·ic type of quo·ta that prohibits or limits all trade with a na·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  ı spısîfîk tayp ıv kwōtı dhıt prōhîbıts ır lîmıts ôl treyd wîdh ı neyşın

  Telaffuz

  /ə spəˈsəfək ˈtīp əv ˈkwōtə ᴛʜət prōˈhəbəts ər ˈləməts ˈôl ˈtrād wəᴛʜ ə ˈnāsʜən/ /ə spəˈsɪfɪk ˈtaɪp əv ˈkwoʊtə ðət proʊˈhɪbəts ɜr ˈlɪməts ˈɔːl ˈtreɪd wɪð ə ˈneɪʃən/

  Günün kelimesi

  concomitant