a print on paper from a wood block, metal plate, or the like

listen to the pronunciation of a print on paper from a wood block, metal plate, or the like
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a print on paper from a wood block, metal plate, or the like в Английский Язык Турецкий язык словарь

impression
{i} izlenim

Amerika izleniminiz nedir? - What is your impression of America?

İzlenimin nedir, doktor? - What's your impression, doctor?

impression
İzlenim

İzlenimin nedir, doktor? - What's your impression, doctor?

O, banka yöneticisinde olumlu bir izlenim bıraktı. - He made a favorable impression on his bank manager.

impression
etki

O gün bende derin bir etki bıraktı. - That day left a deep impression on me.

O iyi bir etki yaptı. - He made a good impression.

impression
{i} iz
impression
(Diş Hekimliği) Ağızda dişler üzerinde aljinat ZOE, stenç, alçı, agar, silikon, vb. ölçü maddeleri ile alınan negatif katut; sonra sert alçı bu ölçünün içine dökülerek kalıp ( model ) elde edilir ve teknik laboratuarda protez yapımına geçilir
impression
{i} taklit
impression
bası
impression
(Tıp) impresyon
impression
kanı

Doğruyu söylemediğin kanısındayım. - I get the impression that you aren't telling the truth.

impression
{i} belirti
impression
{i} fikir
impression
{i} damga
impression
bana öyle geliyordu ki impressionableaşrı duygun
impression
(Tıp) İntiba, impressio
impression
kolayca etkileni
Английский Язык - Английский Язык
impression
a print on paper from a wood block, metal plate, or the like

    Расстановка переносов

    a print on pa·per from a wood block, metal plate, or the like

    Произношение

    Слово дня

    frowzy
Избранное