a presupposition used as a basis for establishing a proof

listen to the pronunciation of a presupposition used as a basis for establishing a proof
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a presupposition used as a basis for establishing a proof в Английский Язык Турецкий язык словарь

postulate
(Kanun) faraziye
postulate
farzetmek
postulate
gerçek olduğunu varsaymak
postulate
postülat
postulate
{f} şart koymak
postulate
postulat
postulate
(fiil) şart koymak, talep etmek, ispatsız olarak kabul ettirmek, doğru varsaymak, postulat olarak kabul etmek, seçmek (göreve)
postulate
(Tıp) İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye
postulate
{f} (pas'çıleyt) farzetmek, varsaymak
postulate
{f} talep etmek
postulate
ispatsız olarak ifade etmek
postulate
{f} ispatsız olarak kabul ettirmek
postulate
{i} man., mat. postulat, konut, koyut
postulate
var saymak
postulate
gerçek olarak kabul etmek
postulate
{f} postulat olarak kabul etmek
postulate
{f} doğru varsaymak
postulate
doğru kabul et
Английский Язык - Английский Язык
postulate
a presupposition used as a basis for establishing a proof

  Расстановка переносов

  a presupposition used as a ba·sis for establishing a proof

  Турецкое произношение

  ı prisıpızîşın yuzd äz ı beysıs fôr istäblîşîng ı pruf

  Произношение

  /ə ˌprēsəpəˈzəsʜən ˈyo͞ozd ˈaz ə ˈbāsəs ˈfôr ēˈstabləsʜəɴɢ ə ˈpro͞of/ /ə ˌpriːsəpəˈzɪʃən ˈjuːzd ˈæz ə ˈbeɪsəs ˈfɔːr iːˈstæblɪʃɪŋ ə ˈpruːf/

  Слово дня

  testy
Избранное