a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

listen to the pronunciation of a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement в Английский Язык Турецкий язык словарь

good luck
{i} uğur

Bu kitap benim uğurlu eşyam. Onu her beş ayda okurum. - This book is my good luck charm. I read it every five months.

Bu benim uğurlu eşyam. - This is my good luck charm.

good luck
hayırlı ola!
good luck
akyazı
good luck
(Denizbilim) rasgele
good luck
baht
good luck
iyi şans

Tom Mary'ye iyi şans diledi. - Tom wished Mary good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

good luck
iyi şanslar

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Hoşça kal ve iyi şanslar. - Good-bye and good luck.

good luck
başarılar
good luck
{i} şans

Sana iyi şanslar diliyorum. - I wish you good luck.

İnsanlar iyi şanslarıyla övündüler. - The people exulted over their good luck.

Английский Язык - Английский Язык
good luck
a phrase said to wish fortune on someone or as encouragement

  Расстановка переносов

  a phrase said to wish for·tune on some·one or as en·cour·age·ment

  Турецкое произношение

  ı freyz sed tı wîş fôrçun ôn sʌmwʌn ır äz enkırîcmınt

  Произношение

  /ə ˈfrāz ˈsed tə ˈwəsʜ ˈfôrʧo͞on ˈôn ˈsəmˌwən ər ˈaz enˈkərəʤmənt/ /ə ˈfreɪz ˈsɛd tə ˈwɪʃ ˈfɔːrʧuːn ˈɔːn ˈsʌmˌwʌn ɜr ˈæz ɛnˈkɜrɪʤmənt/

  Слово дня

  impeach
Избранное