a method is a function performed on a window or object through program coding

listen to the pronunciation of a method is a function performed on a window or object through program coding
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a method is a function performed on a window or object through program coding в Английский Язык Турецкий язык словарь

method
{i} usul
method
{i} yöntem

Bu iki yöntemden biri doğrudur. - One of these two methods is right.

Onun yöntemleri bilimsel değildir. - His methods are not scientific.

method
metot

Son analizlerde, metotlar çocukları eğitmezler; insanlar eğitir. - In the last analysis, methods don't educate children; people do.

Yeni metot ideal olmanın dışında bir şeydi. - The new method was anything but ideal.

method
yordam
method
metodik
method
racon
method
erkan
method
yol

Tarih yazmak, geçmişten kurtulmanın bir yoludur. - Writing up history is a method of getting rid of the past.

method
jüye
method
düzen

Tom düzenli, değil mi? - Tom is methodical, isn't he?

Tom düzenli olarak çalışır. - Tom works methodically.

method
tertip
method
{i} metod

Kilo almak, kişisel gelişimin en kolay metodudur. - Weight increase is the easiest method for personal development.

Tom defter tutma metodumuzu benimsedi. - Tom adopted our method of bookkeeping.

method
{i} tarz
Английский Язык - Английский Язык
method
a method is a function performed on a window or object through program coding

  Расстановка переносов

  a Meth·od I·s a func·tion performed on a win·dow or ob·ject through pro·gram cod·ing

  Турецкое произношение

  ı methıd îz ı fʌngkşın pırfôrmd ôn ı wîndō ır ıbcekt thru prōgräm kōdîng

  Произношение

  /ə ˈmeᴛʜəd əz ə ˈfəɴɢksʜən pərˈfôrmd ˈôn ə ˈwəndō ər əbˈʤekt ˈᴛʜro͞o ˈprōˌgram ˈkōdəɴɢ/ /ə ˈmɛθəd ɪz ə ˈfʌŋkʃən pɜrˈfɔːrmd ˈɔːn ə ˈwɪndoʊ ɜr əbˈʤɛkt ˈθruː ˈproʊˌɡræm ˈkoʊdɪŋ/

  Слово дня

  arcadian
Избранное