a medicine which calms nervous excitement

listen to the pronunciation of a medicine which calms nervous excitement
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a medicine which calms nervous excitement в Английский Язык Турецкий язык словарь

sedative
{i} yatıştırıcı

Yatıştırıcı etkiliyor. - The sedative is taking effect.

Ona bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a sedative.

sedative
sakinleştirici

Ona bir sakinleştirici verdim. - I gave her a sedative.

Doktor ona bir sakinleştirici verdi. - The doctor gave him a sedative.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
Английский Язык - Английский Язык
sedative
a medicine which calms nervous excitement

  Расстановка переносов

  a me·di·cine which calms nerv·ous ex·cite·ment

  Турецкое произношение

  ı medısın hwîç kälmz nırvıs îksaytmınt

  Произношение

  /ə ˈmedəsən ˈhwəʧ ˈkälmz ˈnərvəs əkˈsītmənt/ /ə ˈmɛdəsən ˈhwɪʧ ˈkɑːlmz ˈnɜrvəs ɪkˈsaɪtmənt/

  Слово дня

  stiggins
Избранное