a medicine which calms nervous excitement

listen to the pronunciation of a medicine which calms nervous excitement
İngilizce - Türkçe

a medicine which calms nervous excitement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sedative
{i} yatıştırıcı

Ona hafif bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a mild sedative.

Ona bir yatıştırıcı verdim. - I gave him a sedative.

sedative
sakinleştirici

Doktor Tom'a sakinleştirici verdi. - The doctor gave Tom a sedative.

Sakinleştirici etkisini gösteriyor. - The sedative is taking effect.

sedative
teskin edici
sedative
uyutucu
sedative
uyku ilacı
sedative
(Diş Hekimliği) Sedasyon sağlayan;sedasyon
sedative
{s} müsekkin
sedative
(Tıp) () Sakinleştirici, ağrı dindirici maddeler, sedatifler
sedative
(Biyoloji) sedatif
sedative
{i} yatıştırıcı ilaç
sedative
yatıştırıcı herhangi bir şey
İngilizce - İngilizce
sedative
a medicine which calms nervous excitement

  Heceleme

  a me·di·cine which calms nerv·ous ex·cite·ment

  Türkçe nasıl söylenir

  ı medısın hwîç kälmz nırvıs îksaytmınt

  Telaffuz

  /ə ˈmedəsən ˈhwəʧ ˈkälmz ˈnərvəs əkˈsītmənt/ /ə ˈmɛdəsən ˈhwɪʧ ˈkɑːlmz ˈnɜrvəs ɪkˈsaɪtmənt/

  Günün kelimesi

  stiggins