a hollow container that is made in a particular shape and used to form things

listen to the pronunciation of a hollow container that is made in a particular shape and used to form things
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a hollow container that is made in a particular shape and used to form things в Английский Язык Турецкий язык словарь

mold
{f} küflendirmek
mold
{f} biçimlendirmek
mold
{f} şekil vermek
mold
{i} yapı

Bir insan, bir kalıp içinde yapılamaz. - A man cannot be made in a mold.

mold
{i} şekil
mold
{i} küf

Tom'un küfe alerjisi var. - Tom is allergic to mold.

Ekmekte küf var. Yani artık onu yiyemeyiz. - There's mold on the bread. This means that we can't eat it anymore.

mold
prekast yapım kalıbı
mold
kalıp yapmak
mold
(Aİ) bkz.mould
mold
(Tıp) Mantarın herhangi bir yüzey üzerinde meydana getirdiği küf tabakası
mold
küf bağlamak
mold
f küflendirmek
mold
(Tıp) iplikçik halinde yapı gösteren herhangi bir mantar, fungus
mold
(isim) kalıp, şekil, yapı, yaradılış, küf, gübreli toprak, humuslu toprak
mold
{i} gübreli toprak
mold
mold pub
mold
küf bağlamış
mold
küflülük
mold
molderkalıpçı
Английский Язык - Английский Язык
mold
a hollow container that is made in a particular shape and used to form things

  Расстановка переносов

  a hol·low con·tain·er that I·s made in a par·ti·cu·lar shape and used to form things

  Турецкое произношение

  ı hälō kınteynır dhıt îz meyd în ı pırtîkyılır şeyp ınd yuzd tı fôrm thîngz

  Произношение

  /ə ˈhälō kənˈtānər ᴛʜət əz ˈmād ən ə pərˈtəkyələr ˈsʜāp ənd ˈyo͞ozd tə ˈfôrm ˈᴛʜəɴɢz/ /ə ˈhɑːloʊ kənˈteɪnɜr ðət ɪz ˈmeɪd ɪn ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈʃeɪp ənd ˈjuːzd tə ˈfɔːrm ˈθɪŋz/

  Слово дня

  relucent
Избранное