a genus of trees, evergreens, and very durable timber

listen to the pronunciation of a genus of trees, evergreens, and very durable timber
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a genus of trees, evergreens, and very durable timber в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedirler nerede yetişir? - Where do cedars grow?

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
{n} cedar
a genus of trees, evergreens, and very durable timber

    Расстановка переносов

    a ge·nus of trees, evergreens, and ve·ry du·ra·ble tim·ber

    Произношение

    Слово дня

    senescent
Избранное