a genus of trees, evergreens, and very durable timber

listen to the pronunciation of a genus of trees, evergreens, and very durable timber
Englisch - Türkisch

Definition von a genus of trees, evergreens, and very durable timber im Englisch Türkisch wörterbuch

cedar
sedir

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

Sedir kokusu güveleri iter. - The scent of cedar repels moths.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Englisch - Englisch
{n} cedar
a genus of trees, evergreens, and very durable timber
Favoriten