a feeling or belief, that something is true, real, or will happen

listen to the pronunciation of a feeling or belief, that something is true, real, or will happen
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a feeling or belief, that something is true, real, or will happen в Английский Язык Турецкий язык словарь

faith
{i} inanç

O bir inanç insanıdır. - He is a man of faith.

İnanç her şeyi mümkün kılar....aşk her şeyi kolaylaştırır. - Faith makes all things possible.... love makes all things easy.

faith
güven

İnsanlar bankalara güvenini kaybettiler. - People lost faith in banks.

Çeviri bir kadın gibidir. Güzelse güvenilir değildir. Güvenilirse kesinlikle güzel değildir. - Translation is like a woman. If it is beautiful, it is not faithful. If it is faithful, it is most certainly not beautiful.

faith
{i} iman

Hristiyan inancında, imanlıların inancına göre, tek bir tanrının vardır ve İsa tanrının oğludur. - In the Christian faith, followers believe that there is only one God, and Jesus Christ is the Son of God.

İman olmayan bir kişi ürkütücüdür. - A person without faith is frightening.

faith
vefa

Köpeklerin vefakarlığı bizi etkiler. - Dogs' faithfulness impresses us.

faith
inan

İnanç her şeyi mümkün kılar....aşk her şeyi kolaylaştırır. - Faith makes all things possible.... love makes all things easy.

Benden başka bütün üyelerin onun söylediğine inancı vardı. - All the members but me have faith in what he says.

faith
hıyanet
faith
din

Dinsel inancımı yitirdim. - I've lost my religious faith.

O, dinozorun sadık minyatürüne baktı. - He stared at the faithful miniature of the dinosaur.

faith
güçlü inanç
faith
şeref sözü
faith
güvenç
faith
faith cure itikatla şifa bulma
faith
Allaha iman
faith
{i} vâât
faith
{i} niyet
faith
bad faith kötü niyet
faith
faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse
faith
(isim) inanç, güven, iman, din, sadakât, bağlılık, niyet, söz, vâât
faith
{i} inanç; itikat; iman
faith
{i} söz

Sözüne sadık olmalısın. - You must be faithful to your word.

Английский Язык - Английский Язык
faith
a feeling or belief, that something is true, real, or will happen

    Расстановка переносов

    a feel·ing or belief, that some·thing I·s true, real, or will hap·pen

    Произношение

    Слово дня

    taxis
Избранное