a device for transferring thermal energy from one fluid to another

listen to the pronunciation of a device for transferring thermal energy from one fluid to another
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a device for transferring thermal energy from one fluid to another в Английский Язык Турецкий язык словарь

heat exchanger
ısı eşanjörü
heat exchanger
iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
işi eşanjörü, bir akışkandan diğerine işi transfer etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz. Akışkanların direkt olarak temas ettiği tiplerde vardır
heat exchanger
(Mühendislik) iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Askeri) ISI DEĞİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Nükleer Bilimler) ısı değiştiricisi
Английский Язык - Английский Язык
heat exchanger
a device for transferring thermal energy from one fluid to another

  Расстановка переносов

  a de·vice for trans·fer·ring ther·mal en·er·gy from one flu·id to an·oth·er

  Турецкое произношение

  ı dîvays fôr tränsfırîng thırmıl enırci fırm hwʌn fluıd tı ınʌdhır

  Произношение

  /ə dəˈvīs ˈfôr transˈfərəɴɢ ˈᴛʜərməl ˈenərʤē fərm ˈhwən ˈflo͞oəd tə əˈnəᴛʜər/ /ə dɪˈvaɪs ˈfɔːr trænsˈfɜrɪŋ ˈθɜrməl ˈɛnɜrʤiː fɜrm ˈhwʌn ˈfluːəd tə əˈnʌðɜr/

  Слово дня

  ploce
Избранное