a device for transferring thermal energy from one fluid to another

listen to the pronunciation of a device for transferring thermal energy from one fluid to another
Englisch - Türkisch

Definition von a device for transferring thermal energy from one fluid to another im Englisch Türkisch wörterbuch

heat exchanger
ısı eşanjörü
heat exchanger
iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
işi eşanjörü, bir akışkandan diğerine işi transfer etmek için yapılmış bir alettir. Eşanjörde akışkanların birbirine değmemesi gereken durumda akışkanlar katı bir duvarla ayrılırlar ve bu şekilde akışkanlar asla karışmaz. Akışkanların direkt olarak temas ettiği tiplerde vardır
heat exchanger
(Mühendislik) iŞi DEÐİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Askeri) ISI DEĞİŞTİRİCİ (HV.): Yakıt dolaşımı ile soğutmada olduğu gibi, bir maddedeki ısıyı başka bir maddeye nakletmeye mahsus cihaz
heat exchanger
(Nükleer Bilimler) ısı değiştiricisi
Englisch - Englisch
heat exchanger
a device for transferring thermal energy from one fluid to another

  Silbentrennung

  a de·vice for trans·fer·ring ther·mal en·er·gy from one flu·id to an·oth·er

  Türkische aussprache

  ı dîvays fôr tränsfırîng thırmıl enırci fırm hwʌn fluıd tı ınʌdhır

  Aussprache

  /ə dəˈvīs ˈfôr transˈfərəɴɢ ˈᴛʜərməl ˈenərʤē fərm ˈhwən ˈflo͞oəd tə əˈnəᴛʜər/ /ə dɪˈvaɪs ˈfɔːr trænsˈfɜrɪŋ ˈθɜrməl ˈɛnɜrʤiː fɜrm ˈhwʌn ˈfluːəd tə əˈnʌðɜr/

  Wort des Tages

  inferno
Favoriten