a detail that is considered insignificant

listen to the pronunciation of a detail that is considered insignificant
Английский Язык - Английский Язык
technicality
triviality
trifle
a detail that is considered insignificant

  Расстановка переносов

  a de·tail that I·s con·sid·ered in·sig·ni·fi·cant

  Турецкое произношение

  ı dîteyl dhıt îz kınsîdırd însîgnyîfîkınt

  Произношение

  /ə dəˈtāl ᴛʜət əz kənˈsədərd ˌənsəgˈnyəfəkənt/ /ə dɪˈteɪl ðət ɪz kənˈsɪdɜrd ˌɪnsɪɡˈnjɪfɪkənt/

  Слово дня

  jubilee
Избранное