a complaint uttered in a low and indistinct tone

listen to the pronunciation of a complaint uttered in a low and indistinct tone
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a complaint uttered in a low and indistinct tone в Английский Язык Турецкий язык словарь

grumble
{f} homurdanmak
grumble
{f} söylenmek
grumble
şikâyet etmek
grumble
{f} dırdır etmek
grumble
(isim) homurdanma, söylenme, yakınma, gürleme, guruldama
grumble
{f} mırıldanmak
grumble
mırın kırın etmek
grumble
{f} yakınmak
grumble
dırlanmak
grumble
dırdırlanmak
grumble
{i} homurdanma
grumble
(gök) gürlemek
grumble
yakınma

Bitmek bilmeyen yakınmalarından bıktım. - I'm tired of your everlasting grumbles.

grumble
şikayet
grumble
{f} gürlemek
grumble
şikayet et
grumble
{f} gümbürdemek
grumble
{i} gürleme
grumble
{i} söylenme

Söylenmeye ve ardından ağlamaya başladı. - She began to grumble and then to weep.

Английский Язык - Английский Язык
murmuring
muttering
grumbling
mutter
grumble
murmur
a complaint uttered in a low and indistinct tone

  Расстановка переносов

  a com·plaint uttered in a low and in·dis·tinct tone

  Турецкое произношение

  ı kımpleynt ʌtırd în ı lō ınd îndîstîngkt tōn

  Произношение

  /ə kəmˈplānt ˈətərd ən ə ˈlō ənd əndəˈstəɴɢkt ˈtōn/ /ə kəmˈpleɪnt ˈʌtɜrd ɪn ə ˈloʊ ənd ɪndɪˈstɪŋkt ˈtoʊn/

  Слово дня

  pudency
Избранное