a compact syntax for generating a list in some functional programming languages

listen to the pronunciation of a compact syntax for generating a list in some functional programming languages
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a compact syntax for generating a list in some functional programming languages в Английский Язык Турецкий язык словарь

comprehension
anlama

Ders kitabında her bölüm yaklaşık bir düzine anlama soruları tarafından takip edilir. - Each chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.

Onun niçin öyle yaptığı benim anlamamın ötesinde. - Why he did it is beyond my comprehension.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
Английский Язык - Английский Язык
comprehension
a compact syntax for generating a list in some functional programming languages

  Расстановка переносов

  a com·pact syn·tax for gen·er·at·ing a list in some func·tion·al pro·gram·ming languages

  Турецкое произношение

  ı kımpäkt sîntäks fôr cenıreytîng ı lîst în sʌm fʌngkşınıl prōgrämîng länggwıcız

  Произношение

  /ə kəmˈpakt ˈsənˌtaks ˈfôr ˈʤenərˌātəɴɢ ə ˈləst ən ˈsəm ˈfəɴɢksʜənəl ˈprōˌgraməɴɢ ˈlaɴɢgwəʤəz/ /ə kəmˈpækt ˈsɪnˌtæks ˈfɔːr ˈʤɛnɜrˌeɪtɪŋ ə ˈlɪst ɪn ˈsʌm ˈfʌŋkʃənəl ˈproʊˌɡræmɪŋ ˈlæŋɡwəʤəz/

  Слово дня

  anchorite
Избранное