a breach of peace, bursteness

listen to the pronunciation of a breach of peace, bursteness
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a breach of peace, bursteness в Английский Язык Турецкий язык словарь

rupture
şiş/kırılma/kopma
rupture
{f} parçalanmak
rupture
bozmak
rupture
kavlıç
rupture
kırılma
rupture
yırtmak
rupture
yırtılma
rupture
(Biyoloji) rüptür
rupture
{i} kopma
rupture
{f} ilişkisini kesmek
rupture
(Askeri) YERİN ÇATLAMASI: Bir toprak yüzeyi altında, bir merminin veya patlayıcı bir maddenin patlaması sonucu, toprağın veya başka bir yüzeyin çatlaması
rupture
millet ler veya bireyler arasındaki uyumun bozulması
rupture
{f} kırmak
rupture
x fıtık et/kır/yırt/kopar
rupture
{i} (ilişkilerde) kopma, kopukluk
rupture
{i} yırtık
Английский Язык - Английский Язык
{n} rupture
a breach of peace, bursteness
Избранное