a basic rule that guides or influences thought or action

listen to the pronunciation of a basic rule that guides or influences thought or action
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a basic rule that guides or influences thought or action в Английский Язык Турецкий язык словарь

principle
{i} ana

Su her şeyin anasıdır; her şey sudan gelir, ve suya döner. - Water is the principle of all things; all comes from water, and to water all returns.

Kilise ve devletin ayrılması, anayasanın temel ilkelerinden biridir. - The separation of church and state is one of the fundamental principles of the Constitution.

principle
{i} esas
principle
ilke

O, ilkelerine bağlıdır. - He sticks to his principles.

Kralın ilkelerinde sabit bir standart vardır. - There is a fixed standard in the king's principles.

principle
dürüstlük
principle
ç.ahlak
principle
ana kaynak
principle
prensip

O, prensiplerine sadık kalıyor. - He remains loyal to his principles.

Herkes o fikri prensip olarak kabul edecektir. - Everyone will accept that idea in principle.

principle
yöntem

Bu ders kitabının ilkesi iletişimsel yönteme dayanmaktadır. - The principle of this textbook is based on the communicative method.

principle
köken
principle
(Askeri) İLKE, PRENSİP: Bazı durum ve münasebetlerin aslında mevcut olan gerçek veya temel kanun. Davranışa hakim olan yerleşmiş bir harekat kuralı
principle
principledprensip sahibi olan
principle
refuse on principle prensibine uygun olmadığından reddetmek
principle
{i} kaide
principle
(isim) ana, esas, prensip, ilke, kaynak, köken, kaide, tamamlayıcı unsur
principle
active principle müessir madde
principle
{i} tamamlayıcı unsur
Английский Язык - Английский Язык
principle
a basic rule that guides or influences thought or action

  Расстановка переносов

  a Bas·ic rule that guides or influences thought or ac·tion

  Турецкое произношение

  ı beysîk rul dhıt gaydz ır înfluınsîz thôt ır äkşın

  Произношение

  /ə ˈbāsək ˈro͞ol ᴛʜət ˈgīdz ər ˈənˌflo͞oənsəz ˈᴛʜôt ər ˈaksʜən/ /ə ˈbeɪsɪk ˈruːl ðət ˈɡaɪdz ɜr ˈɪnˌfluːənsɪz ˈθɔːt ɜr ˈækʃən/

  Слово дня

  boeotian
Избранное