aşağılık

listen to the pronunciation of aşağılık
Турецкий язык - Английский Язык
inferiority

Sports cured him of his inferiority complex. - Spor onun aşağılık kompleksini tedavi etti.

He has an inferiority complex. - Onun bir aşağılık kompleksi var.

{s} mean

How could Tom be so mean? - Tom nasıl bu kadar aşağılık olabilir?

Inferiority complex - what exactly does that mean? - Aşağılık kompleksi - tam olarak ne anlama geliyor?

base

Nothing is more contemptible than respect that is based on fear. - Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir.

Nothing is more contemptible than respect based on fear. - Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil.

contemptible

Nothing is more contemptible than respect based on fear. - Hiçbir şey korku temelli saygıdan daha aşağılık değil.

Nothing is more contemptible than respect that is based on fear. - Hiçbir şey korkuya dayalı saygıdan daha aşağılık değildir.

vile
scurvy
ignoble
scabby
rascally
reptile
tinpot
reptilian
ignominious
snotty
baseness, lowness, meanness; base; , mean, ignoble, contemptible, despicable, sordid, unsavoury, abject, shabby, dishonourable, shameful, low, vile
sordid
petty
dirty
pettiness
lowness
unutterable
no class
low down
abject
baseness
no good
wicked

Cinderella had two wicked stepsisters. - Cinderella'nın iki aşağılık üvey kız kardeşi vardı.

coarse, vulgar
unworthy
groveling
slavish
grovelling [Brit.]
(Argo) schmuck
(Argo) damn
scurrilous
(Argo) motherfucker
(Argo) motherfucking
unsavoury
atrocious
despicable

These bandits are despicable. - Bu haydutlar aşağılıktır.

He conceals a despicable heart behind his smile. - O, gülümsemesinin arkasında aşağılık bir kalbi gizler.

servility
small-minded
shabby
{s} servile
grovelling
pitiful
third
low
caitiff
ornery
{s} wormy
miserable
aşağılık kompleksi
Inferiority complex
aşağılık adam
hound
aşağılık duygusu
inferiority feeling
aşağılık duygusu
inferiority complex
aşağılık herif
asshole, worm
aşağılık kimse
dastard
aşağılık kimse
jerk
aşağılık kimse
skunk
aşağılık kimse
dirty dog
aşağılık kimse
louse
aşağılık kimse
no good
aşağılık kimse
bounder
aşağılık kimse
heel
aşağılık kimse
caitiff
aşağılık kimse
snot
aşağılık kimse
reptile
aşağılık kimse
reptilian
aşağılık kimse
swob
aşağılık kompleksi/karmaşası
inferiority complex
aşağılık köpek
cur
aşağılık küçük avukat
pettifogger
Турецкий язык - Турецкий язык
Niteliği düşük, adi
Niteliği düşük, adi: "Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur."- H. E. Adıvar
Aşağı olma durumu, adilik
aşağılık duygusu
Kişinin gerçeklere uyan veya uymayan sebeplerle, kendini yetersiz yeteneksiz ve güçsüz görme duygusu
aşağılık kompleksi
Aşağılık duygusu
aşağılık
Избранное