açımızdan

listen to the pronunciation of açımızdan
Турецкий язык - Английский Язык
for us
açı
angle

The roof declines at a sharp angle. - Çatı keskin bir açıyla eğimlidir.

You must view the matter from different angles. - Bu konuya farklı açılardan bakmalısın.

açı
(Hukuk) aspect

This is quite sound from a scientific aspect. - Bu, bilimsel açıdan son derece sağlam.

Let's approach this problem from a different aspect. - Bu probleme farklı bir açıdan yaklaşalım.

açı
respect

I fall behind him in this respect. - Bu açıdan onun gerisine düştüm.

The two neighbouring countries differ from each other in all respects. - İki komşu ülke her açıdan birbirinden farklıdır.

açı
perspective

You need to get a new perspective. - Yeni bir bakış açısı elde etmelisin.

The sun is yellow. That depends on your perspective. I am of the opinion that yellowness is sunny. - Güneş sarıdır. Bu sizin bakış açınıza bağlı. Ben sarılığın güneşli olduğu fikrindeyim.

açı
(Havacılık) slope
bizim açımızdan
for us
açı
camera angle
açı
{i} bevel
açı
angle;angle, point of view, standpoint bakım
açı
{i} corner

There's a small shop on the corner that is open 24 hours a day. - Köşede 24 saat açık olan küçük bir dükkan var.

I turned the corner and caught sight of a newly opened restaurant. - Ben köşeyi döndüm ve yeni açılmış bir restoranı gördüm.

açı
coin

Divers have found hundreds of Spanish gold coins off the coast of Florida. - Dalgıçlar Florida sahili açıklarında binlerce İspanyol altın sikkesi buldu.

açı
point of view

Try to see the problem from her point of view. - Sorunu onun bakış açısından görmeye çalış.

Let's look at the problem from a different point of view. - Soruna farklı bir bakış açısından bakalım.

açı
gonio
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение açımızdan в Турецкий язык Турецкий язык словарь

AÇI
(Osmanlı Dönemi) Bak: Zâviye
Açı
zaviye
açı
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
açı
Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarı doğru arasındaki açıklık
açı
Görüş, bakım, yön, anlayış biçimi: "Bu röportajların özellikleri açı tazeliği, sunuş özelliği ve kıvrak mizahı idi."- H. Taner
açı
Görüş, bakım, yön
açı
Birbirini kesen iki yüzey veya aynı noktadan çıkan iki yarım doğrunun oluşturduğu geometrik biçim, zaviye
açı
Objektifin gördüğü alan
açımızdan
Избранное