-e alışık

listen to the pronunciation of -e alışık
Турецкий язык - Английский Язык

Определение -e alışık в Турецкий язык Английский Язык словарь

-e alışık
accustomed to
alışık olmak
to be used to
alışık olmayan
unfamiliar
alışık
accustomed

Tom is accustomed to working outside. - Tom dışarıda çalışmaya alışıktır.

I'm not accustomed to such treatment. - Böyle bir davranışa alışık değilim.

alışık olmak
be used to doing
alışık
used to

Tom isn't used to walking barefooted. - Tom yalın ayak yürümeye alışık değildir.

Soldiers are used to danger. - Askerler tehlikeye alışıktırlar.

alışık
accustomed (to), used (to)
alışık
familiar
alışık olmayan
unused to
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение -e alışık в Турецкий язык Турецкий язык словарь

alışık
Herhangi bir duruma alışmış olan: "Merdivenden gayet zarif ve alışık bir eda ile çıkmaya hazırlandığı belliydi."- R. H. Karay
alışık
Herhangi bir duruma alışmış olan
-e alışık
Избранное