üstünde

listen to the pronunciation of üstünde
Турецкий язык - Английский Язык
above

Her dress is above the knee. - Elbisesi dizinin üstündeydi.

Health is above wealth, for this does not give us so much happiness as that. - Sağlık zenginliğin üstündedir, zira zenginlik bize sağlık kadar çok mutluluk vermiyor.

on
over

Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water. - Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır.

Tom must be over thirty. - Tom otuzun üstünde olmalıdır.

atop

The woman is atop the table. - Kadın masanın üstündedir.

sur

I'm sure Tom will get over it. - Ben eminim Tom onun üstünden aşacak.

supra
(giysi) on
about

A man standing on the cliff was about to commit suicide by jumping into the void. - Uçurumun üstünde duran bir adam boşluğa atlayarak intihar etmek üzereydi.

A study found that almost 10% of men were obese in 2008. That was up from about 5% in 1980. - Bir araştırma 2008'de erkeklerin yaklaşık 10%'nun obez olduğunu buldu. Bu, 1980'de yaklaşık 5%'in biraz üstündeydi.

atop of
super
whereon
on; above, over, across; about, with yanında
onto
epi
on the top

They stood on the top of the hill. - Tepenin üstünde durdu.

You have cream on the top of your nose. - Senin burnunun üstünde krem ​​var.

across

Why is the helicopter flying across the city? - Helikopter neden kentin üstünde uçuyor?

on top of

Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit. - Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı.

A cellar was dug on top of the hill and they slowly moved the house from the road to the hill. - Tepenin üstünde bir mahzen kazıldı ve onlar evi yavaşça yoldan tepeye taşıdılar.

over-
hyper-
whereupon
üst
top

Tom put his wallet on top of the dresser. - Tom cüzdanını şifoniyerin üstüne koydu.

He lives at the top of the hill. - O, tepenin üst kısmında yaşıyor.

üst
upper

He had not swum more than a few yards before one of the skulking ground sharks had him fast by the upper part of the thigh. - Saklanan zemin köpek balıklarından biri onu uyluğun üst kısmından hızla yakalamadan önce o birkaç yardadan daha fazla yüzmemişti.

My upper right wisdom tooth hurts. - Üst sağ yirmilik dişim ağrıyor.

üstünde kareler bulunan
On the square
üstünde durmamak
to take sth in one's stride
üstünde olmak
be over smb
üstünde uçmak
hover
üstünde yazma
overwrite
üstünde/üzerinde
1. on, on top of. 2. above, over. 3. on; overlooking or looking out on: cadde üstünde on a main street. Boğaz'ın üstünde overlooking the Bosphorus. 4. more than; over: Ahmet artık kırkın üstünde olmalı. Ahmet must be over forty by now. 5. on, about (a matter, a subject): Bunun üstünde anlaşmalıyız. We ought to come to an agreement about this. 6. on (someone's consciousness): Onun üstünde büyük bir etki yaptı. It made a big impression on him. 7. on, with: Üstünde para yok mu? Don't you have any money on you?
üstünde/üzerinde durmak
to give (a matter) a lot of thought, spend a lot of time thinking about (a matter); to give (a matter) a lot of attention; to dwell on (a matter)
üst
{i} senior

Tom is a senior executive. - Tom üst düzey bir yöneticidir.

She holds a senior position in the government. - O hükümette üst düzey bir konuma sahiptir.

üst
superior

His paper is superior to mine. - Onun raporu benimkine göre üstündür.

This cloth is superior to that. - Bu kumaş ona göre daha üstün.

üst
upper side, upper part, top; outside surface; clothing, dress; body; (para) remainder, change; superior; upper, uppermost
heyheyleri üstünde
jumpy
üst
upstairs

The bedrooms are upstairs. - Yatak odaları üst kattadır.

She called down from upstairs to ask what the noise was about. - O, gürültünün ne hakkında olduğunu sormak için üst kattan seslendi.

üst
covering
üst
at or about (a certain time): öğle üstü in the early afternoon/ at noon
üst
surface
üstünde konuş
talk over
el üstünde tutmak
pet
üst
high

How to overcome the high value of the yen is a big problem. - Yüksek yen değerinin nasıl üstesinden gelineceği büyük bir sorundur.

There are few high-ranking positions left open for you. - Sizin için açık bırakılmış birkaç üst düzey pozisyon var.

başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) you are more than welcome
başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) by all means you can stay in here
başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) you are most welcome
başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) latch string is always out
başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) you are always welcome here
başımın üstünde yerin var
(Ev ile ilgili) by all means you can stay
diken üstünde
(deyim) on a knife-edge
diken üstünde
(deyim) keyed up
diken üstünde olmak
be on pins and needles
diken üstünde olmak
(deyim) like a cat on hot bricks
diken üstünde oturmak
be on tenterhooks
suyun üstünde yüzen
supernatant
üst
above

Health is above wealth, for the former is more important than the latter. - Sağlık zenginliğin üstündedir, zira birincisi ikincisinden daha önemlidir.

We are flying above the clouds. - Biz bulutların üstünde uçuyoruz.

üst
powers
üst
(Matematik) power

He believed in the supreme power of the law. - Hukukun üstün gücüne inanıyordu.

He swept to power in 1929. - 1929'da ezici bir üstünlükle iktidara geldi.

üst
body

The police undertook exhaustive searches but failed to find the body. - Polis ayrıntılı aramaları üstlendi ama cesedini bulamadı.

Tom has no upper body strength. - Tom'un üst vücut gücü yok.

üst
dress

That dress looks good on you. - O elbise senin üstünde iyi gözüküyor.

Tom put his wallet on top of the dresser. - Tom cüzdanını konsolun üstüne koydu.

üst
upper part

The upper part of the mountain is covered with snow. - Dağın üst kısmı karla kaplıdır.

He had not swum more than a few yards before one of the skulking ground sharks had him fast by the upper part of the thigh. - Saklanan zemin köpek balıklarından biri onu uyluğun üst kısmından hızla yakalamadan önce o birkaç yardadan daha fazla yüzmemişti.

üst
chief

The chief clerk is not a hardworking man, but gets ahead rapidly because he knows how to curry favor with his superiors. - Baş katip çalışkan bir adam değil fakat üstlerine nasıl yaltaklanacağını bildiği için çabuk ilerliyor.

üst
(Ticaret) major

A major is above a captain. - Binbaşı yüzbaşının üstündedir.

üst
(Biyokimya) super

This cloth is superior to that. - Bu kumaş ona göre daha üstün.

He behaves respectfully toward his superiors. - Üstlerine karşı saygıyla davranır.

üst
clothing
üst
uppermost
üst
(İnşaat) topping
üst
(Matematik) exponential

The exponential function has a horizontal asymptote. - Üstel fonksiyonun yatay asimptotu vardır.

The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function. - İnsan ırkının en büyük eksikliği üstel işlevi anlamak için bizim yetersizliğimizdir.

üst
(Bilgisayar) ceiling

Tom is lying on his back, staring at the ceiling. - Tom sırt üstü uzanıyor, tavana bakıyor.

üst
remainder
üst
upper side
üst
outside surface
üst
change

You have forgotten your change. - Para üstünüzü unuttunuz.

When I asked him for change, he gave it to me. - Ondan para üstünü istediğimde, onu bana verdi.

üstünde durmak
fasten upon
üstünde durmak
fasten on
üstünde durmak
surmount
üst
ultra
su üstünde tutmak
keep up
beklentilerin üstünde
Above the expectations
dumanı üstünde
Steaming
üst
on top

Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit. - Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı.

A house is built on top of a solid foundation of cement. - Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir.

adı üstünde
as befits the name, as the name implies
aksiliki üstünde
in a bad mood, cross, peevish, grumpy
aksiliği üstünde olmak
get out af the bed on the wrong side
arabayı yolumun üstünde bir yere bırakabilir miyim
May I drop the car off at my destination
at üstünde mızrak oyunu ile ilgili
tilting
babaları üstünde olmak
to be ready to explode (with rage)
baş üstünde tutmak
to welcome
bir ayak üstünde bin yalan söylemek
1. to tell a whole pack of lies at one go. 2. to be a big liar
bu fiyat harcamayı planladığım rakamın üstünde
The price is higher than I planned to spend
buz üstünde ustaca dolaşan kimse
iceman
diken üstünde
on tenterhooks
diken üstünde
jumpy
diken üstünde
on a knife edge
diken üstünde olmak
sit on pins and needles
diken üstünde olmak
be on thorns
diken üstünde olmak
be like a cat on hot bricks
diken üstünde olmak
be on tenterhooks
diken üstünde oturmak
sit on thorns
diken üstünde oturmak
to be on tender hooks
diken üstünde oturmak/olmak
to be on tenterhooks
diken üstünde tutmak
keep smb. on tenterhooks
diken üstünde tutmak
keep someone on the hop
dumanı üstünde
(Konuşma Dili) 1. with the bloom still on it, very fresh. 2. brand-new, fresh
dumanı üstünde
quite-new, fresh
dört ayak üstünde
on all fours

The baby was crawling on all fours. - Bebek dört ayak üstünde emekliyordu.

el üstünde tutmak
do smb. proud
el üstünde tutmak
show great respect
geminin su üstünde kalan kısmı
flotage
gözü üstünde olmak
to keep an eye on
heyheyleri üstünde olmak
to be in a temper, be in a foul mood
igne üstünde oturmak
to be on tenterhooks
insan gücünün üstünde çalışan işçi
shock worker
iğne üstünde oturmak
to be on pins and needles, be on tenterhooks
iş üstünde
on the job
iş üstünde yakalamak
catch smb in the act
kurun üstünde
(Ticaret) above the rate of exchange
mevsim normallerinin üstünde
above seasonal normals
nesne üstünde metin
(Bilgisayar) text over object
nominal değerin üstünde
(Ticaret) above par
port üstünde
(Bilgisayar) on port
su üstünde
afloat
suratsızlığı üstünde olmak
have the grumps
taktik komutanlık subayı; sayacın üstünde
(Askeri) officer in tactical command; over the counter
taş taş üstünde bırakmamak
to level with the ground
taş üstünde taş bırakmamak
raze smth. to the ground
yatağın üstünde
abed
yem üstünde
(Denizbilim) on-the-feed
üst
space over or above: Üstümde ay parlıyordu. The moon was shining above me
üst
clothes: Üstünü kirletme ha! Don't get your clothes dirty, you hear?
üst
(a) superior, (a) boss
üst
parent , powers , upper , exponent , top
üst
remainder, rest (of an amount of money)
üst
top, upper: en üst kat topmost floor. yokuşun üst yanında on the upper part of the slope
üst
upper surface, top: Kütüğün üstüne oturdu. She sat down on the log
üst
highup
üstünde konuş
talkover
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir tutum veya davranışı dışa yansıtıyor olma veya böyle bir durum içinde bulunma: "Yine haşarılığı üstünde! Gözünü beğenmedim, gibi sebeplerle ona binmeyi gözüne kestiremez."- A. Ş. Hisar
Bir tutum veya davranışı dışa yansıtıyor olma veya böyle bir durum içinde bulunma
üzerinde

Kalem kutusu masanın üzerinde. - Kalem kutusu masanın üstünde.

Ekmek masanın üzerinde. - Ekmek masanın üstünde.

üst
Bir şeyin dış yüzü, yüzey: "Ağzında lokmayı birdenbire yutmaya kıyamıyor, dilinin üstünde gezdiriyordu."- Ö. Seyfettin
Üst
(Hukuk) FEVK
Üst
yan
üst
us
üst
Bazı tamlamalarda zaman bildirir
üst
Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk
üst
Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan: "Kadınların beni böyle göz hapsine almaları yüzünden üst düğmelerimi gevşetemiyordum."- R. N. Güntekin. Öte, arka: "Ben onu Şehzade Camisi'nin üst yanında, sokak içi, eski ahşap bir evde tanıdım."- Y. Z. Ortaç
üst
Artan, geriye kalan bölüm
üst
Giyecek, giysi
üst
Bazı deyimlerde sorumluluk, yükümlülük anlatır
üst
Bir şeyin görülen yanı, yüzü
üst
Bir şeyin görülen yanı, yüzü: "Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu."- M. Ş. Esendal
üst
Bazı deyimlerde sorumluluk, yükümlülük anlatır. İlgilenilen, üzerinde durulan konu
üst
İlgilenilen, üzerinde durulan konu
üst
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
üst
Vücut, beden
üst
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk: "Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor."- H. E. Adıvar
üst
Bir şeyin dış yüzü, yüzey
üst
Artan, geriye kalan bölüm: "Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz."- A. Ş. Hisar
üst
Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
üst
Öte, arka
üst
Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
üst
Bazı tamlamalarda zaman bildirir: "Hiç unutmam; 1934 yılı sonbaharının serince bir akşamüstü idi."- Y. K. Karaosmanoğlu
üst
Birine göre yüksek aşamada olan kimse
üstünde
Избранное