öfke

listen to the pronunciation of öfke
Турецкий язык - Английский Язык
anger

Her face was bright red with anger. - Yüzü öfkeden kıpkırmızıydı.

He could no longer contain his anger. - O artık öfkesini tutamadı.

rage

Her voice trembled with rage. - Onun sesi öfkeden titriyordu.

He was trembling with rage. - O, öfke yüzünden titriyordu.

temper

Bob could not control his temper. - Bob öfkesini kontrol edemedi.

Cathy has a hot temper. - Cathy'nin öfkesi var.

indignation
pet
pash
irritation
anger, rage, fury
steam
wrath
dudgeon
exasperation
spunk
fury

Music gives sound to fury, shape to joy. - Müzik öfkeye ses, eğlenceye şekil verir.

Tom's sadness quickly turned to fury. - Tom'un üzüntüsü hızla öfkeye döndü.

fume
huffiness
wax
flare
berserker rage
choler
sound and fury
frenzy
passion
storm

Tom stormed into his office and slammed the door. - Tom ofisine öfkeyle girdi ve kapıyı çaptı.

The storm remitted its fury. - Fırtına onun öfkesini azalttı.

ire
bate
heat
displeasure

A frown may express anger or displeasure. - Kaş çatma öfke ya da hoşnutsuzluk ifade edebilir.

paddy
flare up
dander
vehemence
{i} huff
(Tekstil) distaff
paddywhack
furiousness
exasperate

Sami was exasperated by Layla's behavior. - Sami, Leyla'nın davranışlarından öfkelendi.

öfke nöbeti
tantrum

I can't explain the reason for your tantrum. - Öfke nöbetinin nedenini açıklayamam.

öfke baldan tatlıdır
(Atasözü) After you've blown your stack and gotten rid of your anger, you feel quite good
öfke ile
heatedly
öfke ile fırlamak
flounce
öfke içinde
in a heat
öfke krizi
fit of anger
ani öfke
(Hukuk) flare-up
dili öfke
dander
Турецкий язык - Турецкий язык
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap: "Eve gelinceye kadar hiç öfkesi kalmadı."- Ö. Seyfettin
öfke
Избранное