öğrenmek

listen to the pronunciation of öğrenmek
Турецкий язык - Английский Язык
learn

It's hard to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

I want to learn French. - Fransızca öğrenmek istiyorum.

find out

I just want to find out what happened. - Sadece ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

I'd just like to find out what happened. - Sadece ne olduğunu öğrenmek istiyorum.

hear

Everyone in the class has to learn the poem by heart. - Sınıftaki herkes şiiri ezbere öğrenmek zorunda.

I've heard French is a difficult language to learn. - Fransızcanın öğrenmek için zor bir dil olduğunu duydum.

study

Studying a foreign language is hard. - Yabancı bir dil öğrenmek zordur.

He went to Italy in order to study music. - O, müzik öğrenmek için İtalya'ya gitti.

to learn; to find out; to hear of; to acquaint oneself with sth
master

It's hard to master English. - İngilizceyi öğrenmek zordur.

It is not easy to master English. - İngilizce öğrenmek kolay değildir.

get to know
wise up to
elicit
come to know
make acquainted with
make oneself acquainted with
ascertain

It is difficult to ascertain what really happened. - Gerçekten ne olduğunu öğrenmek zordur.

wit

If you'd like to study French with a native speaker, please contact me. - Yerli bir konuşucuyla Fransızca öğrenmek istiyorsan, lütfen benimle irtibat kur.

If you want to learn a foreign language well, you should speak that language with native speakers as often as you can. - Eğer yabancı bir dili iyi öğrenmek istiyorsanız, o dili bir yerli ile mümkün olduğunca sık konuşmalısınız.

inform oneself of smth
school oneself to
imbibe
get wise to
to learn; to learn how to (do something); to learn about (something)
inform oneself of something
get into
get sth off
acquaint oneself with
hear of
understand

Tom couldn't understand why she wanted to learn French. - Tom onun niçin Fransızca öğrenmek istediğini anlayamadı.

learn from
lern

welche sprache lernst du ?.

{f} absorb
öğrenme
{i} learning

Learning a foreign language is difficult. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

A little learning is a dangerous thing. - Birazcık öğrenme tehlikeli bir şeydir.

öğrenme
learn

It's difficult to learn a foreign language. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

One of my dreams is to learn Icelandic. - Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek.

öğrenme
internalization
öğrenme
{i} absorption
öğrenme
finding out

He tried to use my computer without my finding out about it. - O ben onun hakkında öğrenmeden bilgisayarımı kullanmaya çalıştı.

öğrenme
(Askeri) learning system
ezbere öğrenmek
learn by heart
ezbere öğrenmek
memorize
pratik yaparak öğrenmek
(deyim) pick up
yerini öğrenmek
locate
öğrenme
study

Although it seems very difficult to study Chinese, it's not as hard as you think. - Çince öğrenmek çok zor gibi görünse de, düşündüğünüz kadar zor değil.

Tom has lost interest in studying French. - Tom Fransızca öğrenme isteğini kaybetti.

öğrenme
(Ticaret) training
öğren
learn

One of my dreams is to learn Icelandic. - Hayallerimden biri İzlandaca öğrenmek.

Learning a foreign language is difficult. - Yabancı dil öğrenmek zordur.

öğren
{f} learned

To win his audience, the speaker resorted to using rhetorical techniques he learned from his communication courses. - Seyircisini kazanmak için konuşmacı, iletişim kurslarından öğrendiği retorik teknikleri kullanarak başvurdu.

At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand. - Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi.

öğren
{f} learning

I am learning Japanese to play mahjong in Japan. - Japoncayı Japonya'da mahjong oynamak için öğreniyorum.

That didn't happen when I was learning Esperanto. - O Esparanto öğrenirken olmadı.

öğren
{f} learnt

What I have learnt is not just the Chinese language, but something about the country itself as well. - Sadece Çince dilini değil ama aynı zamanda ülkenin kendisi hakkında da bir şeyler öğrendim.

Soon learnt, soon forgotten. - Çabuk öğrenilirse, çabuk unutulur.

Hanya'yı Konya'yı anlamak/öğrenmek
to learn what's what (by bitter experience), find out the hard way
araştırıp öğrenmek
search out
aslını öğrenmek
ascertain
bunu öğrenmek hakkım
i have the right to know this
deneme yanılmayla öğrenmek
to learn by trial and error
dil öğrenmek
pick up a language
doğrusunu öğrenmek
ascertain
dünyanın kaç bucak/köşe olduğunu anlamak/öğrenmek
to learn by bitter experience
geç öğrenmek
be slow in learning
hatalar yaparak öğrenmek
learn the hard way
her şeyini öğrenmek
steep oneself in
pratikten öğrenmek
to learn (something) merely by doing it (without having any formal instruction, without knowing anything concerning the theory behind it)
yanlış yapa yapa öğrenmek
learn the hard way
zamanla öğrenmek
learn in time
öğren
internalize
Турецкий язык - Турецкий язык
Bilgi edinmek: "Gerçi yeni nesil, eskiyi öğrenmekte bir fayda görmüyor ama, ben gene de yazayım."- B. Felek
Bilgi edinmek; bellemek
Haber almak: "Hüseyin, ayrılma kararını öğrenince tabancayı göğsüne dayamış, ateş etmiş."- M. Ş. Esendal
Yetenek, beceri kazanmak: "Her şeye dikkatli baktığı için öğrenmişti."- R. H. Karay
Yetenek, beceri kazanmak
Bellemek
Haber almak
(Hukuk) ITTILA KESBETMEK
bilişmek
(Osmanlı Dönemi) KABES
Öğrenme
(Osmanlı Dönemi) SAZ
Öğrenme
(Hukuk) İTTİLA
Öğrenme
(Hukuk) ITTILA
öğrenme
Öğrenmek işi: "Benim kafam böyle bir öğrenme usulüne de yaratılıştan müsait değildi."- Y. K. Karaosmanoğlu
öğrenme
Öğrenmek işi, ıttıla
öğrenmek
Избранное