çok yönlü

listen to the pronunciation of çok yönlü
Турецкий язык - Английский Язык
versatile

Tom is a versatile kid. - Tom çok yönlü bir çocuk.

Potatoes are very versatile. - Patatesler çok yönlüdür.

well-rounded

Tom is a well-rounded individual. - Tom çok yönlü bir birey.

Tom is a well-rounded person. - Tom çok yönlü bir kişi.

all-round

We've seen all-round improvements lately. - Hepimiz son zamanlarda çok yönlü iyileştirmeler gördük.

ambidextrous

Tom is ambidextrous and can use his right hand equally as well as his left. - Tom çok yönlüdür ve sol elinin yanı sıra sağ elini de eşit olarak kullanabilir.

Tom said that he was ambidextrous. - Tom, çok yönlü olduğunu söyledi.

all purpose
a) multi-directional, all-round b) versatile
sophisticated

There's a very sophisticated background. - Çok yönlü bir özgeçmişi var.

(Hukuk) multifaceted, versatile
omnidirectional
(Havacılık) duplex
protean
multidirectional
multipronged
multi-directional
multi-faceted
omni-directional
multi way
{s} miscellaneous
multiple
well rounded
wellrounded
çok yönlü kimse
all rounder
çok yönlü talepler
(Hukuk) multiple requests
çok yanlı/yönlü
versatile, many-sided
Турецкий язык - Турецкий язык
Birçok konuda bilgi ve çalışması olan
İkiden çok yönü olan
polifonik
çok yönlü
Избранное