çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden

listen to the pronunciation of çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden
Турецкий язык - Английский Язык
impulsive
çok kısa zamanda veya aralıklı olarak tesirini gösteren impulsively düşünmeden

    Расстановка переносов

    çok kı·sa za·man·da ve·ya a·ra·lık·lı o·la·rak te·si·ri·ni gös·te·ren im·pul·si·vely dü·şün·me·den

    Произношение

    Слово дня

    etiolate
Избранное