çekememek

listen to the pronunciation of çekememek
Турецкий язык - Английский Язык
begrudge
to be unable to stand; to be jealous of, to envy
not to be able to pull
be unable to take
be unable to pull
be unable to tolerate
envy
not to be able to stand or put up with
to be jealous of
jealous of
be jealous of
çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

çek
drafting
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
draught
çek
(Ticaret) check cheque
çek
shrink back
çek
pop
çek
acquittance
çek
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

I find her appearance attractive. - Onun görünümünü çekici bulurum.

çek
{f} hauling
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
draw away
çek
{f} haul
çek
drew

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

Madonna's concert drew a large audience. - Madonna'nın konseri büyük bir dinleyici çekti.

çek
{f} shrinking
çek
suffer from

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

çek
{f} shrunk

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

çek
pull on
çek
pull

He pulled up the weed and threw it away. - O, otu çekti ve onu attı.

He pulled his son by the ear. - O, oğlunun kulağını çekti.

çek
yank

Stop yanking my hair, it hurts! - Saçımı çekmeyi durdur, acıyor!

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
cheques
çek
of check
çekememe
1. Envy2. Being unable to pull3. Being unable to tolerate
beklenen ilgiyi çekememek
cut a poor figure
kahırını çekememek
to be unable to put up with the pain (someone, something) unjustly causes one
Çek
czechoslovak
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
(a) Czech
Çek
{i} Czech

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

Prague is the capital of the Czech Republic. - Çek cumhuriyetinin başkenti Prag'dır.

çek
cheque, check
çek
lure

Tom was lured into a trap. - Tom bir tuzağa çekildi.

Tom lured us into a trap. - Tom bizi bir tuzağa çekti.

çek
rollup
çek
{i} check

I'd like to pay by check. - Çek ile ödeme yapmak istiyorum.

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
pullon
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
pull#on
çek
drawaway
Турецкий язык - Турецкий язык
Kıskanarak hoş görmemek: "Belli bir şey ki, bu genç ikisinden de baskın, çekemiyorlar."- H. Taner
Katlanamamak
Kıskanarak hoş görmemek
Çekme işini yapamamak
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekememe
Çekememek işi veya durumu
çekememek
Избранное