çünki̇

listen to the pronunciation of çünki̇
Турецкий язык - Английский Язык

Определение çünki̇ в Турецкий язык Английский Язык словарь

çünkü
because

I dislike Chris because he is very rude and insensitive. - Chris'i sevmiyorum çünkü o çok kaba ve duyarsız.

We go to school because we want to learn. - Okula gidiyoruz çünkü öğrenmek istiyoruz.

çünki
because
çünkü
since

Tom needs to learn Japanese, since he's going to Japan next year. - Tom'un Japonca öğrenmesi gerek, çünkü önümüzdeki yıl Japonya'ya gidecek.

It exists, but since it's taboo and nobody talks about it, there's no need to give it a name. - O var, ama bu tabudur ve kimse bahsetmek istemez, çünkü ona bir isim vermeye gerek yoktur.

çünkü
for

Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain. - Jim kızgın çünkü sinema randevusu gerçekleşmedi ve yağmurda onu bekleyerek bir saat geçirdi.

Because I studied for a long time yesterday. - Çünkü dün uzun bir süre çalıştım.

çünkü
just because

He lost his position just because he refused to tell a lie. - Konumunu yitirdi çünkü yalan söylemekten kaçınmıştı.

çünkü
by reason of
çünkü
forwhy
çünkü
in that
çünkü
as
çünkü
inasmuch as
Çünkü
'cause
çünkü
(İnşaat) on the grounds that
çünkü
'cos
çünkü
inasmuchas
çünkü
because, for, inasmuch as
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki
çünkü
Şundan dolayı, şu sebeple
çünkü
Şundan dolayı, şu sebeple: "Ben şimdi sizin fikrinizi tenkit etmeyeceğim, çünkü faydasızdır."- Ö. Seyfettin
çünkü
çün
çünki̇
Избранное