çökmüş

listen to the pronunciation of çökmüş
Турецкий язык - Английский Язык
decadent
collapsed

Tom suffered from a collapsed lung. - Tom çökmüş bir akciğerden muzdaripti.

broken down
decrepit
crooked
down

She seems down lately. - O son zamanlarda çökmüş görünüyor.

hollow
shrunk
broken

Having spent seven years as a prisoner of war, Tom was a broken man. - Savaş mahkumu olarak yedi yıl geçirdikten sonra Tom çökmüş bir adamdı.

They were weak and broken in spirit. - Onlar zayıftı ve ruhen çökmüştü.

depressed

The depressed economy showed signs of improving. - Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi.

shrunken
down and out
decadence
settled
down in the dumps
sunken
çök
gravitate
çök
{f} settling
çök
cave in
avurtları çökmüş
with sunken cheeks
avurtları çökmüş
hollow cheeked
çök
collapse

A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday. - Dün depremden dolayı, Japonya'da çok sayıda bina çöktü.

The house collapsed in an earthquake. - Ev bir depremde çöktü.

çök
collapsed

The bank collapsed during the recession. - Banka ekonomik durgunluk sırasında çöktü.

Tom collapsed because of the heat. - Tom ısıdan dolayı çöktü.

çökmüş
Избранное