(birinin) tabiatında olan, doğuştan gelen

listen to the pronunciation of (birinin) tabiatında olan, doğuştan gelen
Турецкий язык - Английский Язык
{s} inborn
(birinin) tabiatında olan, doğuştan gelen

    Расстановка переносов

    (bi·ri·nin) ta·bi·a·tın·da o·lan, do·ğuş·tan ge·len

    Произношение

    Слово дня

    nuptial
Избранное