room where surgeries are performed

listen to the pronunciation of room where surgeries are performed
İngilizce - Türkçe

room where surgeries are performed teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operating room
(Tıp) operasyon odası
operating room
işletim odası
operating room
ameliyathane,işletim odası
operating room
ameliyat odası
İngilizce - İngilizce
operating room
room where surgeries are performed

  Türkçe nasıl söylenir

  rum hwer sırcıriz ır pırfôrmd

  Telaffuz

  /ˈro͞om ˈhwer ˈsərʤərēz ər pərˈfôrmd/ /ˈruːm ˈhwɛr ˈsɜrʤɜriːz ɜr pɜrˈfɔːrmd/

  Günün kelimesi

  ghost word