robbery, plundering; ruin, destruction

listen to the pronunciation of robbery, plundering; ruin, destruction
İngilizce - Türkçe

robbery, plundering; ruin, destruction teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

spoliation
yağma etme
spoliation
talan
spoliation
{i} kanıtları yok etme
spoliation
bir vesikayı tahrif veya imha
spoliation
{i} yağma
spoliation
{i} gasp
spoliation
kaçakçılık şüphesiyle takip edilmekte olan bir gemideki belgelerin önceden imhası
İngilizce - İngilizce
{i} spoliation
robbery, plundering; ruin, destruction