review, criticism, critical analysis

listen to the pronunciation of review, criticism, critical analysis
İngilizce - Türkçe
inceleme, eleştiri, kritik analiz
critique
kritik
critique
eleştiri yazısı
critique
(Askeri) TENKİT, KRİTİK: Kusur ve başarıları belirtmek üzere bir askeri tatbikat veya harekatın müzakere ve tenkidi
critique
{i} eleştiri

Onun eleştirisi tamamen uygunsuzdu. - Her critique was totally inappropriate.

Ben eleştirilere tahammül etmeyeceğim. - I will not tolerate critiques.

critique
travay
critique
{i} eleştiri, tenkit, kritik
İngilizce - İngilizce
{i} critique
review, criticism, critical analysis